درج لوگوی حامیان کنفرانس در گواهی های صادر جهت مقالات و کارگاه ها

بسمه تعالی

به استحضار کلیه پژوهشگران گرامی می رساند،طبق تفاهم نامه های منعقده بین دبیرخانه کنفرانس و حامیان محترمی که لوگوی ایشان در وب سایت کنفرانس در بخش حامیان درج شده،لوگوی ایشان در همه گواهی های صادره جهت مقالات ( حضوری و غیرحضوری ) و کارگاه ها ( آنلاین و حضوری ) درج می گردد.

باتشکر- دبیرخانه کنفرانس